geen strook

Businesscase voor gevorderden - cursus

Samenvatting

Wanneer is een businesscase succesvol? Dat wordt bepaald door meerdere factoren. Deze training levert de tools, kennis en vaardigheden die ieder management team en iedere organisatie nodig heeft om elke businesscase succesvol te maken. In deze trainingen wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende succesfactoren: waardecreatie, waardesturing, rendementsmethoden, scenario’s, gevoeligheidsanalyses, zuivere kasstromen en tijdswaarde van geld. Tevens leert u diverse voorbeelden van businesscases gestructureerd en doeltreffend te beoordelen. Aan de hand van een checklist probeert u dit daarna uit op uw eigen businesscase. Vervolgens gaat u de belangrijkste verbeteringen direct tijdens de training aanbrengen in uw eigen businesscase. Ten slotte leert u het proces van de businesscase te managen. Welke collega's werken er aan een businesscase? Hoe monitort u de businesscase? Hoe gaat u om met risico's? U bedenkt in de training een aanpak voor deze complexe zaken.

Deze training is bedoeld voor mensen die al eens een eenvoudige businesscase hebben opgesteld en deze nu flink willen verbeteren. De training is ook bedoeld voor mensen die regelmatig businesscases moeten beoordelen. De training is algemeen geschikt voor non-financials en ook als praktische opfrisser voor financials. Deze training is een direct vervolg op de training "Businesscase voor non-financials".

Onderwerpen

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde: scenario's, nul-businesscase, gevoeligheidsanalyse, kasstromen, financiering, rendement, netto contante waarde, discontovoet, tijdswaarde van geld, terugverdientijd, return on investment, interne rentabiliteit, break-even point, besliscriteria, risico's, stakeholders, haalbaarheid, conclusie, businesscasemanagement, samenwerking, balanced scorecard, kpi's.

Programma

9:00 - Opening

 • Kennismakingsspel met deelnemers en trainer(s)
 • Toelichting programma

Inleiding

 • Minimale componenten van een businesscase
 • Eenvoudige versus complexe businesscases
 • Tips voor boeken en artikels

Beoordelen van businesscases I

 • Voorbeelden van businesscases
 • Verschillen tussen profit en non-profit
 • Praktijk: tops en tips bij de voorbeelden geven

Beoordelen van businesscases II

 • Checklist voor de beoordeling van een businesscase
 • Uw businesscase en die van de andere deelnemers
 • Praktijk: uw eigen businesscase beoordelen

12:00 - Lunch

Verbeteren van businesscases

 • Businessmodelcanvas
 • Verdienmodellen en bespaarmodellen
 • Tijdswaarde van geld en vermogenskostenvoet (GGVK)
 • Rendementsmethoden: NCW, IR, PI, ROI, TCO, TVT en BEP
 • Scenario's, waardecreatie en waardesturing
 • Gevoeligheidsanalyse
 • Risicomanagement
 • Financiering en hefboomeffect
 • Praktijk: uw businesscase verbeteren

Managen van businesscases

 • Quizvragen
 • Hoe met meerdere collega's aan één businesscase te werken
 • Systeem voor track-and-trace
 • Balanced Scorecard (BSC) en Kern Prestatie Indicator (KPI)
 • Praktijk: meerdere businesscases managen in uw organisatie

Wrap-up

 • Hoe ga ik verder op mijn werk?
 • Evaluatie en uitreiking certificaten

17:00 - AfsluitingTijdens de training wisselen theorie en praktijkoefeningen elkaar af. Deelnemers kiezen hun eigen onderwerp en werken tijdens de praktijkoefeningen hun eigen onderwerp uit.

Reacties

"Top training met een goede verhouding tussen theorie en praktijk. Gelijk in de praktijk te gebruiken."  -  Paul Luttikhuis, businesscontroller, Asito. Deze deelnemer beoordeelde de training met een 9.


"Goede training met terugkoppeling naar en bruikbaarheid voor onze organisatie. Door de training heb ik ook wel inzicht in verbeterpunten voor onze aanpak en sjablonen."  -  financieel directeur (non-profit organisatie). Deze deelnemer beoordeelde de training met een 8.


"Qua inhoud vond ik deze training volledig. Er was goede interactie en ruimte voor vragen."  -  Erwin Vrolijk, Sr. Product Manager, SMT Services. Deze deelnemer beoordeelde de training met een 9.


"We kregen van Frank zeer veel, nuttige kennis in een kort tijdsbestek."  -  Per Godfroij, advisor regulatory affairs, Nuon. Deze deelnemer beoordeelde de training met een 8.


"De training was lekker praktisch en draaide om onze eigen businesscase. Frank bood een goed klankbord en er was veel ruimte voor sparren en inspiratie."  -  Adriaan Liebregts, Concerncontroller, Gemeente Zundert. Deze deelnemer beoordeelde de training met een 8.


"Heel erg goed. Goede structuur, veel tijd voor vragen. Praktijkgerichtheid door inbreng van eigen businesscase. [..] Mooie omgeving, goede accommodatie."  -  Nicole van Bukel-Tetteroo, Business Controller, Joulz. Deze deelnemer beoordeelde de training met een 9.

Meer informatie en Inschrijven

Heeft deze workshop uw belangstelling? Kijk dan hier wanneer de eerstvolgende editie is.

Meer over de workshop Businesscase voor gevorderden


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 8 maart 2023