geen strook

Businesscase Opstellen - consultancy

Samenvatting

U bent van plan een grote investering te doen. Het is u wel duidelijk waarin u wil investeren maar nog niet of de baten opwegen tegen de kosten. Daarom wilt u een kosten-batenanalyse en op basis hiervan een beslissing voorstellen of nemen.

Met deze dienst neemt Frank u het nodige rekenwerk uit handen en stelt hij een professioneel document voor u op. De dienst kent verschillende vormen: eenvoudig, compact, uitgebreid en compleet, al naar gelang uw behoefte en budget.

Voordelen

Consultancy van Frank heeft veel voordelen, zoals:

 • veel ervaring;
 • persoonlijke benadering;
 • praktische aanpak;
 • transparante, vaste prijs.

Resultaat

Na afloop van dit traject heeft u een professioneel document in handen waarmee u een beslissing kunt nemen of een voorstel kan doen. Een businesscase van Frank is:

 • in lijn met uw organisatiedoelstellingen;
 • een logische combinatie van harde én zachte factoren;
 • door alle stakeholders goed te lezen;
 • zakelijk, gestructureerd en to-the-point;
 • op deskundige wijze opgesteld;
 • opgebouwd rond moderne rekenmethoden.

Doelgroep

Deze dienst richt zich op mensen die het opstellen van een businesscase willen uitbesteden. Frank biedt echter ook andere diensten aan zoals: coaching en training. Onze cliënten zijn meestal executives, managers, professionals en ondernemers met minimaal 3 jaar werkervaring op hbo/wo-niveau. De onderwerpen van de businesscases variëren van een bezuiniging voor een non-profitinstelling tot omzetverhoging door een nieuw product voor een bedrijf.

Uw consultants

Onze diensten worden verzorgd door Frank van Ormondt en/of Branko van Ormondt. Frank is een ervaren consultant en enthousiaste trainer. Momenteel begeleidt hij vanuit zijn adviespraktijk regelmatig cliƫnten in verband met strategische beslissingen. Verder is hij auteur van een boek over innovatie. Branko is een sympathieke coach en frisse trainer. In zijn aanpak met cliƫnten brengt hij veel vernieuwing met zich mee. Tevens is Branko verantwoordelijk voor marketing en initiatiefnemer op het gebied van e-learning.

Uw traject

Een adviestraject voor het opstellen van een businesscase bestaat uit de volgende stappen:

 • Intake
  Nadat de offerte ondertekend is, start de uitvoering met het opvragen van alle benodigde cijfers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een intakeformulier en eventueel een intakegesprek.
 • Tussenoplevering
  Eventueel kan er een tussenoplevering plaatsvinden, zodat u de businesscase halverwege kunt inzien en u het proces kunt bijsturen.
 • Eindoplevering
  Tijdens de eindoplevering ontvangt u het document per e-mail. Afhankelijk van de gekozen dienst kan deze nog telefonisch of persoonlijk door Frank worden toegelicht.

Onze diensten

De adviesdiensten voor het opstellen van een businesscase heeft Frank als volgt ingedeeld:

 • Eenvoudig
  Bij de dienst «Eenvoudig» bevat de oplevering slechts een kosten-batenberekening van 1 pagina voor 1 scenario. U kunt deze berekening als appendix toevoegen aan uw eigen document zodat ze samen een businesscase vormen. De intake wordt geheel afgehandeld door middel van een intakeformulier.
 • Compact
  Bij de dienst «Compact» bevat de oplevering 2 kosten-batenberekeningen (1 berekening per scenario) omkleed door een compact document van enkele pagina's. Deze vorm van businesscase is compact maar kan voor rudimentaire investeringsbeslissingen voldoende zijn.
 • Uitgebreid
  De dienst «Uitgebreid» levert een aantal zaken meer dan de dienst «Compact». De beschrijving is uitgebreider door een aantal extra hoofdstukken of maakt gebruik van uw eigen template. Verder zijn er meer persoonlijke contact- en oplevermomenten. Het traject en de businesscase passen bij uitgebreide investeringsbeslissingen.
 • Compleet
  De dienst «Compleet» richt zich op een maatwerktraject voor complexe businesscases. Bijvoorbeeld voor: het plegen van onderzoek, het doorrekenen van een extra scenario, het geven van een presentatie, het opstellen van meer pagina's, het toevoegen van extra appendices of het schrijven in Engels in plaats van Nederlands.

Overzichtstabel van diensten

In deze tabel kunt u de drie standaard adviesdiensten op het gebied van businesscase vergelijken. Verder biedt Frank nog de maatwerkdienst «Compleet» (niet weergegeven in de tabel).

    
Dienst EenvoudigCompactUitgebreid
Adviestraject      
Intakegesprek - x x
Tussenoplevering - - x
Eindoplevering x x x
Doorlooptijd ≈ 2 w≈ 3 w≈ 4 w
Vorm businesscase      
Aantal pagina's 1 5 - 10 > 10
Aantal scenario's 1 2 2
Uw template - - x
Inhoud businesscase     
1. Samenvatting - x x
2. Inleiding - x x
3. Projectomschrijving - x x
4. Analyse van baten - x x
5. Analyse van kosten - x x
6. Analyse van resultaat - x x
7. Conclusie - x x
8. Implementatie - - x
9. Evaluatie - - x
10. Lijst met bronnen - x x
11. Lijst met afkortingen - - x
Appendix I: Berekening x x x
Appendix II: Planning - - x

Meer informatie?

Heeft u belangstelling in deze dienst? Kijk dan hier voor meer informatie.

Meer over Businesscase Opstellen


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 8 maart 2023