geen strook

Businesscase, de essentie - e-learning

Samenvatting

Hoe stel je een businesscase op? Hoe maak je een kosten-batenanalyse? Hoe neem je een investeringsbeslissing? In deze e-learning maakt u in een uur kennis met de basis van een businesscase. Hierbij wordt aandacht besteed aan o.a. aanleiding, doelstelling, kosten, baten, investering, terugverdientijd, beslissing op basis van harde en zachte factoren en sluiten we af met tips. Tijdens de e-learning wordt een fictief voorbeeld uitgewerkt van een veerdienst (pontje) in opdracht van gemeente Apenga.

Deze training is bedoeld voor mensen zonder financiële achtergrond (non-financials) die graag praktisch aan de slag willen. Mensen met financiële achtergrond (financials) kunnen deze training ook volgen, om handvatten te krijgen voor de structuur en opbouw van een businesscase en voor het nemen van een beslissing op basis van harde en zachte factoren.

Deze e-learning houdt verband met de veel uitgebreidere training: "Businesscase voor non-financials" waarin u meer theorie krijgt en bovendien uw eigen onderwerp uitwerkt. Verder is er voor gevorderden en financials nog de vervolgtraining: "Businesscase voor gevorderden".

Programma

Onderwerpen

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan de orde: aanleiding, organisatiedoelen, projectdoelstelling, kosten, uitgaven, baten, inkomsten, investering, terugverdientijd, beslisschema, besliscriteria, tips.

Videogedeelte (ca. 1 uur)

Het videogedeelte bestaat uit de volgende blokjes:

  • Introductie en kennismaking
  • Inleiding
  • Stap 1: aanleiding
  • Stap 2: berekening
  • Stap 3: beslissing
  • Tips

In elk blokje gaan we in op de theorie en vertalen we dit meteen naar een voorbeeld van het veerpontje: ‘De Oversteek’. Tussen de blokjes dagen wij u uit door middel van een aantal testvragen en helpen wij u door de lesstof samen te vatten.

Praktijkopdracht (ca. 2 à 3 uur)

Tijdens de praktijkopdracht gaat u zelf aan de slag met de materie. Wij helpen u daarbij met zaken als: template, voorbeeld, achtergrondinformatie en studietips.

  • Template voor een businesscase (excel-xls)
  • Ingevuld voorbeeld van een businesscase voor veerpontje: ‘De Oversteek’ (excel-xls)
  • Achtergrondinformatie; een selectie van Wiki's op onze website gerelateerd aan dit onderwerp
  • Tips voor vervolgstudie

Met al deze input en het videogedeelte kunt u vervolgens een prijsstelling maken voor uw eigen product.Meer informatie en Bestellen

Heeft deze e-learning uw belangstelling? Bestel deze en u kunt gelijk aan de slag.

Meer over de e-learning Businesscase, de essentie


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 8 maart 2023